Welke verplichtingen heb je als opdrachtgever ten opzichte van een zelfstandige? 

Als opdrachtgever sluit je met de zelfstandige een contract. In het contract moeten de volgende zaken vastgelegd worden:

  • Wie is de zelfstandige? 
  • Wie is de opdrachtgever?
  • De opdracht (deze moet duidelijk omschreven zijn); 
  • De duur van de overeenkomst;
  • De afgesproken honoraria en vergoeding:
  • Einde van de overeenkomst;
  • Afspraken rond intellectuele rechten;
  • Verzekeringen en andere administratieve verplichtingen;
  • En wat als er problemen zijn? (bij welke rechtbank of arrondissement je terecht kan) 

Afhankelijk van de sector en wat je als opdrachtgever vraagt kunnen er nog andere elementen bij komen. Bijvoorbeeld wat er gebeurt in geval van promotie, verkoop, etc.

Als opdrachtgever kan je aan de creatieveling de zelfstandigheidsverklaring van de Commissie Kunstenaars vragen.

Door deze verklaring kan het zelfstandigenstatuut niet worden betwist voor een duur van twee jaar. De zelfstandige kan het aanvraagformulier hier terugvinden ofwel een aanvraag indienen via artist@work.  

Uit de overeenkomst moet duidelijk blijken dat er geen sprake is van gezag en dat de zelfstandige op zelfstandige wijze de opdracht uitvoert.