Welke verplichtingen heb je als werkgever bij het inschakelen van een Art.60 werknemer? 

Hoe werkt het?

In de praktijk zal het OCMW optreden als juridisch werkgever, jij wordt gezien als gebruiker van de werknemer. 

Er zijn drie partijen:

  • Het OCMW als werkgever
  • De onderneming als gebruiker
  • De werknemer die ter beschikking wordt gesteld van de onderneming.
     

Hoe komt deze samenwerking tot stand?

Het OCMW en jouw onderneming sluiten een samenwerkingsovereenkomst af om de voorwaarden van de terbeschikkingstelling vast te leggen. 

Van jou wordt er verwacht dat je de werknemer de opleiding en begeleiding geeft die nodig is om de job en de jobinhoud aan te leren. 

Omdat het OCMW de juridische werkgever is, verzorgt zij het sociaal secretariaat en de daar bijhorende administratie. In ruil daarvoor vraagt het OCMW aan jouw onderneming een tussenkomst in de loonkost.
 

Hoe wordt het financieel geregeld?

Het OCMW krijgt een toelage van de federale overheid als tussenkomst in de loonkost. 

De privé-werkgever (jij) betaalt enkel het verschil tussen het bruto jaarloon in jouw firma en de toelage. 

Een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en bedrijf omvat de nodige afspraken. Bij het einde van de terbeschikkingstelling wordt steeds bekeken of de persoon in kwestie blijvend in dienst kan blijven bij het bedrijf.
 

Formaliteiten

  • Arbeidsovereenkomst: beperkt in duur 
  • Samenwerkingsovereenkomst: vastgelegde modaliteiten voor bepaling terbeschikkingstelling (tussen OCMW en onderneming)
  • Terbeschikkingstellingsovereenkomst (OCMW en persoon in kwestie)
  • Werkpostfiche 
  • Maandelijkse uitwisseling gepresteerde uren 

Per gemeente is er een verschillende aanpak. Neem daarom contact op met het OCMW van je gemeente.