Als een vzw ontbonden wordt, houdt deze op te bestaan. Een vzw kan op verschillende manieren ontbonden worden: 

  • een vrijwillige ontbinding: bij een beslissing van de algemene vergadering 
  • een gerechtelijke ontbinding: bij een beslissing van de rechtbank 
  • naast een ontbinding kan een vzw sinds 1 mei 2018 ook failliet verklaard worden of een gerechtelijke reorganisatie opstarten  

Hier bespreken we ontbinding door faillissement.

Faillissement

Een faillissement is een specifieke procedure die gevolgd wordt wanneer een onderneming structurele moeilijkheden heeft om haar schulden te betalen en zij hiervoor geen krediet kan verkrijgen.

Sinds 1 mei 2018 kunnen verenigingen ook failliet verklaard worden. 

Zelfs als vzw’s voldoen aan de voorwaarden van een faillissement, kunnen zij er ook voor kiezen om vrijwillig of gerechtelijk te ontbinden.

De aangifte van een faillissement kan sinds 1 mei 2018 enkel nog maar elektronisch gebeuren via www.regsol.be

In de plaats van een vereffenaar, wordt er een curator aangesteld die bevoegd zal zijn om in naam van de vereniging te handelen.

Als de rechter tot het faillissement besluit, dan zal er een vonnis geveld worden. De vereniging wordt met dit vonnis ontbonden.

Bij Dyzo kan je meer info terugvinden over de praktische kant van een faillissement.