Wanneer een onderneming in moeilijkheden is, kan de werkgever de procedure van de Gerechtelijke Reorganisatie aanvragen (WCO). Een van de mogelijkheden die hij heeft om de onderneming te redden is “een overdracht onder gerechtelijk gezag” van het geheel of een deel van de onderneming

Bij WCO zal dit ook gevolgen hebben voor de aanwezige werknemers. De rechten van de werknemers worden bepaald door de CAO nr. 102. De overnemer kan kiezen welke werknemers hij wenst over te nemen. De arbeidsovereenkomst van alle werknemers wordt dus niet automatisch overgedragen.

1. Het overgedragen personeel

De rechten van de werknemer op grond van de arbeidsovereenkomst blijven over het algemeen behouden. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. De rechten de werknemer blijven niet behouden wanneer:

  1. Dit zo werd afgesproken tijdens het collectief overleg in het kader van de WCO, tussen overdrager, overnemer en de syndicale afvaardiging.
  2. De werknemer zelf individuele afspraken heeft gemaakt met de overnemer waarbij er afstand kan worden gedaan van bepaalde rechten.
  3. Wanneer de verplichtingen en schulden waarop de werknemer aanspraak kan maken als overgenomen werknemer, niet schriftelijk werden meegedeeld door de gerechtsmandataris aan de overnemer in het kader van de procedure.

2. Het niet overgedragen personeel

Indien het contract van de werknemer niet overgenomen wordt door de overnemer, zal de werknemer in dienst blijven van de organisatie in moeilijkheden. deze organisatie zal dan de werknemer verder moeten informeren over de volgende stappen, bij bijvoorbeeld een sluiting van de organisatie.