De nieuwe anti-discriminatie CAO is op 1 oktober ondertekend door alle betrokken sociale partners van het paritaire comité 304.

De vernieuwde CAO vervangt de CAO van 2005 en is vernieuwend op verschillende vlakken:

 • De sociale partners stappen af van het idee dat er een gedragscode moet zijn binnen de sector. In plaats van een gedragscode zijn de sociale partners overeengekomen dat men zich moet houden aan een aantal aanbevelingen en richtlijnen;
 • De definitie van discriminatie is uitgebreid;
 • De sociale partners definiëren ‘grensoverschrijdend gedrag’.

Wat betekent dit voor de werknemer?

Hoe weet je dat je tewerkgesteld bent in het paritaire comité 304? Je moet nagaan wat er op je contract staat. Officieel verwijst PC 304 naar het vermakelijkheidsbedrijf: alle werkgevers met een vestiging in België, die direct en indirect bezig zijn met voorstellingen van muziek, zang, dans, gesproken woord, mime, behendigheids- of krachtoefeningen. 

Lees de website van het Fonds Podiumkunsten erop na om te zien of je onder het toepassingsgebied van PC 304 valt.

Is PC 304 van toepassing? Dan moet jouw werkgever de nodige stappen ondernemen om discriminatie en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

Tips & tricks

 • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  Beschermt en bevordert als federale overheidsinstelling de gelijkheid van vrouwen en mannen.
 • Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia België)
  Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. Ze informeren je over je rechten en zoeken samen naar een oplossing.
 • Vlaamse Ombudsdienst
  Word je geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag? Dit kan gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminerende intimidatie, geweld en pesterijen. Het maakt niet uit in welk sociaal statuut je werkt(e): werknemers, uitzendkrachten, zelfstandigen of vrijwilligers kunnen zich melden.

Wat betekent dat voor de werkgever?

De werkgever moet zich aan een groot aantal verplichtingen houden. Meer informatie vind je op onze website.

Naar aanleiding van de nieuwe CAO moeten de werkgevers ook de nodige inspanningen doen om discriminatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer tegen te gaan. In de CAO streeft men voor een inclusief aanwervings- en personeelsbeleid ter bevordering van een inclusiever personeelsbeleid.
 

Tips & tricks

 • eDiv
  De bedrijfswereld voelt een groeiende nood aan informatie over diversiteitsbeleid en antidiscriminatiewetgeving. Met eDiv besloot Unia een online opleiding te ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen.
 • Werkbaarwerk
  Werkbaar werk heeft te maken met de kwaliteit van werk. Werkbaar werk is werk dat boeit en je laat groeien. Het is werk dat in balans is met je privéleven. Je krijgt er niet teveel stress van en je wordt er niet ziek van. Kortom: een werkbare job, dat is een fijne job die je lang kan volhouden!
 • Brochure van de NAR 
  Begeleidend advies bij de brochure “Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen”.
 • Tools van Unia
  Film, pedagogische dossier, website of onlineopleiding: Unia biedt uiteenlopende instrumenten aan in de strijd voor gelijke kansen en tegen discriminatie.