Waar vind ik middelen voor mijn project of werking?

"Hoe gaan we dit financieren of bekostigen?", een vraag die iedere culturele organisatie zich wel eens stelt. Goed nieuws: je hebt meer opties om je project of werking te financieren dan je denkt. Er zijn zelfs zoveel opties, dat het soms moeilijk is om te bepalen welke financieringsvorm het beste bij jou past. Om je hierbij te helpen, lijsten we hieronder 22 verschillende financieringsvormen op voor cultuur. Ga er even door, lees de korte beschrijving en klik door voor meer info. We maakten volgende onderverdeling:

  1. Geld dat je mag houden: subsidies, inkomsten en bijdragen
  2. Geld dat je moet teruggeven: krediet en lening
  3. Geld dat je moet teruggeven: achtergestelde lening
  4. Ondersteuning bij lening
  5. Participaties in aandelen

Download de poster

Download de poster met illustraties van JangoJim.

1. Geld dat je mag houden: inkomsten, subsidies en bijdragen

Eigen inkomsten

Image
Eigen inkomsten

Inkomsten uit eigen werking, zoals ticketverkoop, verkoop van eigen werken, auteursrechten, merchandising, consulting, zaalverhuur, materiaalverhuur, werken in opdracht, uitkoopsom, bruikleen ...

Meer weten?

Subsidies

Image
Subsidies

De overheid investeert geld in projecten die een bijdrage leveren aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen binnen een bepaald domein. Er bestaan lokale, Vlaamse en Europese subsidies.

Meer weten?

Tax Shelter  

Image
Tax shelter

Een producent van audiovisueel werk of een productiehuis binnen de podiumkunsten of gaming kan geld ophalen bij bedrijven om te investeren in een project. Bedrijven genieten op hun beurt van fiscale voordelen als zij hierin investeren.

Meer weten?

Crowdfunding

Image
Crowdfunding

Crowdfunding is een benaming voor het ophalen van een specifiek bedrag bij een groot aantal mensen. Er zijn vier manieren om aan crowdfunding te doen: crowddonation, reward based crowdfunding, crowdlending en kapitaalscrowdfunding.

Meer weten?

Sponsoring

Image
Sponsoring

Een bijdrage van een bedrijf van een bepaald bedrag of in natura aan een project, waarbij de sponsor vaak ook een tegenprestatie ontvangt in de vorm van publiciteit of hospitality (bijvoorbeeld tickets etcetera ...).

Meer weten?

Mecenaat

Image
Mecenaat

Individuen of bedrijven kunnen geld of giften in natura geven aan cultuur. Tegenover een gift staat geen tegenprestatie. Geven kan gebeuren bij leven (bv. schenkingen en mecenaten) of na overlijden (bv. legaten). Dit wordt aangemoedigd door de overheid via een fiscaal voordeel.

Meer weten?

Matchfunding

Image
Matchfunding

Wanneer een crowdfundingcampagne interessant is voor een overheid, fonds of bedrijf kunnen deze ervoor kiezen om het opgehaalde bedrag te 'matchen' en een aanzienlijke bijdrage te doen. Zo krijgt een campagne een duwtje in de rug.

Meer weten?

 

2. Geld dat je moet teruggeven: krediet en lening

Bankkredieten

Image
Bank kredieten

Een bank kan verschillende soorten leningen verstrekken met elk hun eigen voorwaarden. Zo zijn er investeringskredieten om zaken aan te kopen, kaskredieten om periodes te overbruggen, kredieten om je uitgaven beter te kunnen spreiden of om een pand aan te kopen. De bank zal altijd kijken naar je cijfers: omzet, cashflow, aflossingscapaciteit en mogelijke waarborgen om een lening al dan niet toe te kennen. 

Meer weten?

Vzw-obligaties

Image
Vzw-obligaties

Een lening die wordt uitgeschreven door een vzw waarop meerdere individuen of ondernemingen kunnen intekenen om een deel van het geld beschikbaar te stellen. Schuldeisers ontvangen hierover interest. De leningen kunnen lopen over een termijn van 3 tot 30 jaar.

Meer weten?

Onderhandse lening

Image
Onderhandse lening

Dit zijn alle leningen die niet via een tussenpersoon, zoals een bank of kredietverstrekker, verlopen. Bijvoorbeeld een lening van een familielid.

Meer weten?

 

3. Geld dat je moet teruggeven: achtergestelde lening

Cultuurkrediet

Image
Cultuurkrediet

Lening van overheidswege tussen € 5000 en € 100.000, specifiek voor de Vlaamse cultuursector en beheerd door Hefboom vzw. Door een samenwerking met Cultuurloket kunnen aanvragers begeleiding krijgen bij het opstellen van hun businessplan en kasplanning.

Meer weten?

Winwinlening

Image
Winwinlening

Particulieren kunnen (gezamenlijk) een lening van maximaal € 300.000 verstrekken aan een Vlaamse KMO gedurende 5 tot 10 jaar. Elke particulier kan maximaal € 75.000 inleggen. PMV/z registreert deze leningen.

Meer weten?

Startlening

Image
Startlening

Lening door PMV/z van minimaal € 5000 en maximaal € 100.000 voor beginnende ondernemers over een looptijd van 3 tot 10 jaar.

Meer weten?

 

4. Ondersteuning bij lening

Waarborgregeling

Image
Waarborgregeling

Als een bank akkoord gaat met een krediet voor een onderneming, maar om bijkomende waarborgen vraagt, kan de onderneming via PmV/z gebruik maken van deze regeling om maximaal 75% van het krediet te waarborgen, tot een maximaal bedrag van € 700.000.

Meer weten?

Garantieregeling voor culturele en creatieve sector

Image
Garantieregeling voor Culturele en Creatieve Sector

Deze regeling van het Europees Investeringsfonds (EIF) heeft als doel het waarborgen van leningen aan de culturele sector. In België heeft Triodos bank een garantieovereenkomst met het EIF getekend om deze te kunnen inzetten voor leningen aan culturele projecten.

Meer weten?

 

5. Participaties in aandelen

Vriendenaandelen

Image
Vriendenaandelen

Vennootschappen kunnen kapitaal ophalen bij particulieren door aandelen aan hen te verkopen. Voor het vriendenaandeel kan een vennootschap maximaal € 300.000 ophalen. Een particulier kan maximaal € 75.000 aan aandelen kopen.

Meer weten?

Tax Shelter voor startende ondernemingen

Image
Tax shelter

Startende ondernemers kunnen tot € 250.000 ophalen bij particuliere burgers die individueel maximaal € 100.000 mogen investeren. Investeerders krijgen in ruil hiervoor aandelen in de onderneming en een belastingvoordeel.

Meer weten?

Business Angel

Image
Business Angel

Een Business Angel is iemand die aandelen koopt en daarmee investeert in de onderneming. Deze persoon neemt een netwerk, kennis en ervaring mee en kan naargelang het percentage aandelen in de onderneming een beslissende rol spelen.

Meer weten?

Crowdequity

Image
Crowdequity

Een vennootschap schrijft aandelen uit aan meerdere particulieren. De investeerders kopen deze met het idee ze later te kunnen verkopen met winst.

Meer weten?

Social impact bonds

Image
Social Impact Bonds

Een publiek-private samenwerking tussen een overheidsinstantie, een organisatie en investeerders. Investeerders lenen geld aan een organisatie om met een project bepaalde doelstellingen te behalen. Als de doelstellingen behaald worden betaalt de overheid investeerders terug.

Meer weten?

Venture Philanthropy

Image
Venture Philanthropy

Investeerders uit de bedrijfswereld die naast kapitaal ook expertise meenemen naar filantropische organisaties. Bijvoorbeeld CERA en Impact Together Fund.

Meer weten?

Converteerbare lening

Image
Converteerbare lening

Een achtergestelde lening die kan worden omgezet naar aandelen. Startende ondernemingen maken hiervan gebruik om de discussie rond de waarde van aandelen uit te stellen. De lening kan worden omgezet in aandelen met een bepaald kortingspercentage. De omzetting is meestal een recht van de kredietgever, geen plicht.

Meer weten?