Heeft jouw onderneming al de jaarlijkse klantenlisting/btw-listing ingediend? 

Wat is een btw-listing?

De btw- of klantenlisting is een lijst waarop al jouw Belgische btw-plichtige klanten staan en die je bij FOD Financiën moet indienen.

Wie moet deze lijst indienen? 

Ondernemingen (dus ook een vzw) en ondernemers (dus ook de zelfstandige) moeten deze lijst indienen.  

Wat moet er in de lijst staan?

Wat?

In een klantenlisting moet je enkel klanten opnemen die een Belgisch btw-nummer opnemen en aan wie je tenminste 250 euro hebt gefactureerd.  

Dus ook een buitenlandse klant moet een Belgischt btw-nummer moet je opnemen in de lijst.

Wie moet je niet opnemen in de lijst?  

  • klanten met een buitenlands btw-nummer
  • particulieren en vrije beroepers zonder btw-nummer
  • klanten aan wie je minder dan 250 euro (excl. btw) gefactureerd hebt
  • handelingen die vrijgesteld zijn van btw

Wanneer moet je als onderneming of ondernemer geen listing indienen?  

Als je als onderneming of ondernemer enkel handelingen verricht die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het Btw-Wetboek en die geen recht geven op aftrek van de btw. 

Opgelet:

Als je een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige bent, moet je wel een klantenlisting indienen maar de door artikel 44 van het Btw-Wetboek vrijgestelde handelingen er niet in opnemen. 

Je dient niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers ('klantenlisting') in te vullen en door te sturen wanneer je aan de volgende twee voorwaarden voldoet: 

  • De onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
  • De klantenlisting is een nihil-klantenlisting  (wat betekent dat jouw klanten geen Belgisch btw-nummer hebben, of wél een Belgisch btw-nummer hebben maar dat de jaarlijkse omzet per klant niet meer dan 250 euro bedraagt) 

Een speciaal geval: de nihil-listing

Heeft geen één van je klanten een Belgisch btw-nummer? Ook dán is een klantenlisting verplicht. Je laat de listing leeg, maar dient hem wel in. We spreken dan van een ‘nihil-listing’. 

Wat na een stopzetting?

Als je stopt met je activiteiten, dan moet je binnen de drie maanden na verlies van je btw-plicht, een laatste klantenlisting indienen.  

Hoe indienen?

Je boekhouder kan je helpen of je doet het zelf online via Intervat. De jaarlijkse deadline voor het indienen van de klantenlisting is 31 maart.  

 

Als uw onderneming periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u in principe de klantenlisting langs elektronische weg indienen via Intervat.

 

Dien je het via de papierenweg in, dan moet je de formulieren aanvragen en het indienen bij het scanningcentrum. Voor meer informatie over de papieren indiening, klik hier.