Vaderschapsverlof zelfstandigen

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Vanaf 1 mei kan je als zelfstandige een vaderschaps- en geboorte-uitkering aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds wanneer je tijdelijk je beroepsactiviteit onderbreekt naar aanleiding van de geboorte van één of meerdere kinderen. 

Je hebt recht op een onderbreking van maximaal tien dagen, die kunnen worden opgesplitst in halve dagen. In dat geval omvat de totale duur van de onderbreking maximum twintig halve dagen. Per volledige verlofdag is er een vergoeding van 80,82 euro voorzien. Je moet het verlof opnemen binnen de vier maanden na de geboorte. De uitkeringsgerechtigde periode moet aanvangen op de dag van de geboorte.

Hoe gaat het concreet in zijn werking?

Je dient je aanvraag in bij het sociaal verzekeringsfonds op één van de volgende manieren: een aangetekend schrijven, door neerlegging van een verzoekschrift ter plaatse tegen ontvangstbewijs of, indien mogelijk, via elektronische weg. 

Aanegzien het om een nieuwe wetgeving gaat, raden we je aan contact op te nemen met je verzekeringsfonds om na te gaan hoe zij de aanvraag zullen behandelen.

Wanneer dien je deze aanvraag in?

De aanvraag moet uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte worden ingediend.

Stel dat je baby in oktober 2019 wordt geboren, dan moet de aanvraag voor het verlof en de uitkering in de maanden juli-september 2019 worden ingediend.

Hoe zit het met de uitkering?

Indien je tijdelijk je beroepsactiviteit onderbreekt voor een duur van maximum acht dagen, kan je bovenop de uitkering van 80,82 euro per dag ook vijftien dienstencheques toegekend krijgen.”

x

Cookies

Ce site utilise des cookies fonctionnels et non-fonctionnels. Pour le placement et les cookies non-fonctionnels, nous avons besoin de votre consentement préalable; pour les cookies fonctionnels.
Plus d'informations dans notre politique concernant de cookies.
Je suis d'accord