Projectsubsidie sociaal-cultureel werk

Projectsubsidie sociaal-cultureel werk

Het departement Cultuur Jeugd en Media lanceert een oproep voor een projectsubsidie voor een looptijd van max 3 jaar voor bovenlokale, culturele projecten met een laboratoriumrol, binnen sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Wat

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk krijgt via deze regeling de mogelijkheid om in te spelen op de actuele maatschappelijke uitdagingen die de regering formuleert, anderzijds wil de Vlaamse Regering de laboratoriumrol stimuleren.

Via maatschappelijke, innoverende praktijken ga je op zoek naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. Bedoeling is dat er geëxperimenteerd wordt met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen, thema’s, enzovoort.

Wie

Zowel erkende als niet-erkende sociaal-culturele organisaties als organisaties binnen andere sectoren kunnen een aanvraag indienen.

Er zijn een aantal voorwaarden waaronder het hanteren van een sociaal-culturele methodiek, het niet commerciële karakter van je organisatie, een inhoudelijke beschrijving en financieel plan.

Je kan je project indienen vanaf 15 april 2019 tot 15 juli 2019 via KIOSK. Vanaf 1 januari 2020 kan je van start gaan.

Meer info 

www.sociaalcultureel.be/volwassenen/scvw_indekijker.aspx

socius.be/maatschappelijk-innoveren-een-verhaal-van-lange-adem/

socius.be/functies-en-functiemix/

Je kan bij Cultuurloket terecht voor ondersteuning bij het opstellen van je inhoudelijk of financieel plan  https://www.cultuurloket.be/nl/contact-form

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree