Brochure - Goed samenwerken via vzw, vennootschap of stichting

Sinds 1 mei is het nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. 

Het landschap van vennootschappen en verenigingen wordt grondig gewijzigd. Het aantal vennootschapsvormen reduceert en vereenvoudigt, oprichting en bestuur flexibiliseert, de vzw wordt vanaf nu beschouwd als een echte onderneming. En ga zo maar door.  

In deze brochure vind je een overzicht van de nieuwe organisatievormen, welke de meeste geschikte kan zijn voor jou en hoe je ze kan oprichten. 

Download

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree