Hoeveel moet ik verdienen?

Hoe word je loon bepaald als werknemer?

Hoeveel moet ik verdienen? Een vraag die we regelmatig krijgen bij Cultuurloket. Werk je als zelfstandige? Dan ben je helemaal vrij om met je opdrachtgever een loon af te spreken. Maar voor werknemers zijn er in België minimumlonen.

Je opdrachtgever of werkgever mag je dus nooit minder betalen dan het minimumloon (meer mag altijd natuurlijk). Het minimumloon is afhankelijk van de sector waarin je werkt. Per sector bestaat een paritair comité waar werkgeversorganisaties en vakbonden afspraken maken over loon- en arbeidsvoorwaarden. Die worden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao).

In de cultuursector zijn dit de belangrijkste paritaire comités met een link naar de minimumlonen:

Werkgevers binnen deze sectoren moeten zich houden aan de afspraken die zijn gesloten in die paritaire comités. Dus een opdrachtgever uit de sociaal-culturele sector mag jou niet een lager loon geven dan het loon dat is vastgesteld door het paritair comité 329.

Bijv.  Je bent acteur met een anciënniteit van 10 jaar en je krijgt een opdracht van 4 maanden. Je werkgever moet vervolgens rekening houden met de volgende elementen: je beroep (acteur), je anciënniteit (10 jaar) en de periode van tewerkstelling (4 maand).

Eventuele kostenvergoedingen en premies komen bovenop het minimumloon. M.a.w. als het minimumloon 2500 euro bedraagt, dan moeten je verplaatsingsvergoedingen daarbovenop betaald worden.

Bijkomend moet je als werknemer er ook rekening mee houden dat je niet per uur wordt uitbetaald, maar per maand of per dag indien het paritair comité dit voorziet.

Zo wordt er in paritair comité 304 gesteld dat: "Een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd die niet geheel overeenstemt met een volledige maand wordt bezoldigd a rato van 1/22 maandloon per repetitiedag of reisdag en 1/20 maandloon per voorstellingsdag, dit ongeacht de duurtijd van de prestatie. Indien er minstens 54 voorstellings-, repetitiedagen of reisdagen gepresteerd worden binnen de periode van drie maanden, wordt een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd afgesloten (drie maanden)."

Het is van groot belang voor de duurzaamheid van het bestaan van het vak en de cultuurwerker dat werkgevers zich houden aan deze gemaakte afspraken, zo niet bestaat er een risico dat de lonen en werkomstandigheden verlagen.

Heb je vragen over jouw verloning? Maak een afspraak met een van onze consulenten.

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree