UBO-register

Elke vzw, stichting of vennootschap moet voor 31 maart 2019 het UBO-register invullen. 

Deze nieuwe wetgeving (die kadert in de strijd tegen witwassen en terrorisme) is van kracht sinds oktober vorig jaar en voorziet dat vzw's, stichtingen en vennootschappen actuele informatie over begunstigden inwinnen, bijhouden en doorsturen naar het UBO-register. 

Je moet over de begunstigden volgende gegevens doorsturen:

  • naam, voornaam, geboortdatum
  • nationaliteit
  • land van verblijf
  • volledig adres
  • RSZ-nummer
  • de omvang van het belang

Hier vind je meer informatie. 

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree