Uitstel UBO-register

Elke vzw, stichting of vennootschap moet voor 30 september 2019 het UBO-register voor de eerste keer invullen. 

Eerst werd 31 maart gecommuniceerd als uiterste datum, maar voor 2019 werd beslist uitstel te verlenen tot en met 30 september.

Deze nieuwe wetgeving (die kadert in de strijd tegen witwassen en terrorisme) is van kracht sinds oktober vorig jaar en voorziet dat vzw's, stichtingen en vennootschappen actuele informatie over begunstigden inwinnen, bijhouden en doorsturen naar het UBO-register. 

Je moet over de begunstigden volgende gegevens doorsturen:

  • naam, voornaam, geboortdatum
  • nationaliteit
  • land van verblijf
  • volledig adres
  • RSZ-nummer
  • de omvang van het belang

Hier vind je meer informatie. 

Vragen over jouw situatie? Neem contact met ons op. 

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree