Cultuurkrediet

 

Wat is een Cultuurkrediet?

Een Cultuurkrediet is een krediet vanaf 5.000 euro tot maximaal 100.000 euro. De rentevoet is afhankelijk van het kredietbedrag en onder welke statuut je professioneel actief bent. De maximale rentevoet bedraagt momenteel 3%. In sommige gevallen is je Cultuurkrediet zelfs renteloos.

Cultuurkredieten vergen geen zekerheden (waarborgen), noch van jezelf, noch van je organisatie. Je kan deze kredietvorm aanwenden voor bijna alles wat betrekking heeft op je cultuurwerking, bv. voor investeringen of als werkkapitaal. Je kan het krediet gebruiken voor je organisatie of voor een specifiek project.

Uitgebreide info vind je op www.cultuurkrediet.be 

Voor wie?

De Cultuurkredieten zijn er voor professionele actoren actief binnen de cultuursector die geen krediet kunnen krijgen bij een bank. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn. Zowel startende initiatieven, groeiprojecten als mature organisaties kunnen beroep doen op een cultuurkrediet. Je moet wel actief zijn in één van volgende culturele sectoren:

 • Audiovisuele sector
 • Boekenvak
 • Vormgeving (inclusief design en mode)
 • Gaming
 • Beeldende Kunsten
 • Nieuwe mediakunst
 • Podiumkunsten
 • Muziek
 • Architectuur
 • Cultureel roerend erfgoed
 • Circuskunsten
 • Sociaal-cultureel Volwassenenwerk
 • Amateurkunsten

Wat heb je nodig voor een Cultuurkrediet?

Een onderbouwd inhoudelijk en financieel plan van aanpak. Aan de hand van dat plan kijken we of er voldoende terugbetalingscapaciteit is en schatten we de haalbaarheid van je plannen in. Wanneer je een kredietaanvraag doet, zal je gevraagd worden om zowel je inhoudelijk plan (of ondernemingsplan) in te dienen. Daar hoort ook een financieel plan bij. Als je daar zelf niet over beschikt, kan je gebruik maken van onze sjablonen. Neem contact op en we bezorgen ze je graag.

Een Cultuurkrediet aanvragen? 

Een Cultuurkrediet aanvragen kan je bij Hefboom. Dat is de partner die in opdracht van de Vlaamse Regering de uitvoering van het Cultuurkrediet op zich neemt. 

Hulp nodig bij je inhoudelijk of financieel plan van aanpak?

Voor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan met het oog op een Cultuurkrediet, kan je terecht bij Cultuurloket. Daarnaast kan je evenzeer met vragen over o.a. werken, ondernemen en financieren bij ons terecht voor eerstelijnsadvies. We organiseren ook tal van opleidingen over deze thema’s.

Over Cultuurkredieten

Deze aanvullende vorm van financiering kadert in het beleid van de Minister van Cultuur om het ondernemerschap in de cultuursector te stimuleren. De Vlaamse Regering koos voor Hefboom als financiële partner voor de ontwikkeling en realisatie van de Cultuurkredieten. De volledige aankondiging van de lancering van de Cultuurkredieten vind je hier.

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree