Vennootschappen

Op 1 mei 2019 wordt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. De informatie hieronder wordt binnenkort bijgewerkt.

In de volgende pagina's gaan we dieper in op hoe je je activiteiten kan vorm geven in een vennootschap. We behandelen daarbij de BVBA, de Coöperatieve Vennootschap en de maatschap. In deze overzichtelijke en vergelijkende tabel zie je hoe deze vennootschappen zich verhouden tegenover mekaar en tegenover verenigingen.

Denk je eraan je te organiseren in een vennootschap? Neem dan zeker contact op voor een persoonlijk gesprek over het hoe en wat van oprichting, beheer, ... 

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree