Verzekering rechtsbijstand

De meeste verzekeringen voorzien “automatisch” (mits kleine bijpremie) een dekking rechtsbijstand om je juridisch bij te staan bij schadegevallen.  Maar er zijn  ook andere geschillen dan verzekeringsgeschillen. Een rechtsbijstandverzekering verleent  bijstand in alle juridische geschillen, zoals conflicten met leveranciers en klanten, handelshuur enz… tot zelfs met uw eigen verzekeraar. Want soms zijn er belangenconflicten tussen jezelf en je eigen verzekeraar voor een bepaald risico:  weigering tussenkomst, terugvordering tussenkomst, betwisting bedrag tussenkomst.

Een rechtsbijstandverzekering is dus een aanrader.  De premie zal nooit 100% doorwegen op je budget, gezien je de verschillende kleine bijpremies voor rechtsbijstand in je hele verzekeringsportefeuille kunt laten vallen.

Opgelet! Wacht niet tot er sprake kan zijn van “voorkennis van een nakend conflict” om zulke verzekering af te sluiten. Zij zal niet tussenkomen in conflicten waarin reeds discussies bestaan, zoals een factuurprotest en dergelijke.

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree