Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW)

Op 1 mei 2019 wordt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. De informatie hieronder wordt binnenkort bijgewerkt.

 

In de volgende pagina's gaan we dieper in op hoe je je activiteiten kan vorm geven in een VZW. We behandelen daarbij de oprichting, de jaarlijkse verplichtingen en de meest voorkomende vragen over het werken met een vzw. Tot slot vind je voorbeeldstatuten terug waar je zelf mee aan de slag kan gaan.

Denk je eraan je te organiseren in een VZW? Cultuurloket maakte voorbeeldstatuten om je op goede weg te helpen. Dit voorbeeld voldoet aan de minimale vereisten van de vzw-wetgeving. Binnen deze wetgeving is er echter ruimte om de statuten aan te passen aan de specifieke eigenheden en noodwendigheden van de toekomstige vzw.

Kan je nog hulp gebruiken? Neem dan contact op. Wij helpen graag. 

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree