Auteursrechten

Het auteursrecht verleent rechten door vermogensrechten en morele rechten toe te kennen aan de auteur/maker van een werk. Aangezien het auteursrecht een monopolie of exclusieve rechten toekent aan de auteur/maker van het werk, is de beschermingstermijn beperkt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Op basis van het auteursrecht kan de auteur zich onder andere verzetten tegen namaak of niet toegestane reproducties.

Op de onderliggende pagina's gaan we onder meer dieper in op wat de voorwaarden zijn om het auteursrecht te kunnen genieten, welke rechten het auteursrecht precies beschermt en hoe je erover contracteert met opdrachtgevers of geïnteresseerden in het werk.

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree