Financieringsvormen

Er zijn verschillende soorten/types van financiering:

·        Op korte of op lange termijn

·        Voor startende of  mature organisaties

·        Voor een specifieke aanwending

·        Met een hoog of een laag risico

·        Financiering zonder en financiering  met tegenprestatie

Hier vind je een overzicht van veel voorkomende financieringsvormen. Deze lijst is niet limitatief, er zijn dus nog andere financieringsvormen mogelijk.

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree