Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen op kostenvergoedingen?

Je kostenvergoeding dient om je kosten te dekken. Bij de reële kostenvergoeding moet je je kosten bewijzen. De vrijwilligersvergoeding en de kleine vergoeding voor kunstenaars zijn forfaitair. De kosten hoeven dus niet aangetoond te worden. Op de kostenvergoedingen betaal je geen belastingen of sociale bijdragen.

Twee soorten kostenvergoeding

 • Reële kostenvergoeding: je vergoeding is het bedrag voor de kosten die je werkelijk gemaakt hebt. Je moet die uitgaven kunnen bewijzen en bijvoorbeeld een factuur, aankoopbewijs of busticket kunnen voorleggen. Sommige kosten zoals kosten van telefoon/internet en vervoerskosten met de auto kunnen moeilijk bewezen worden met bewijsstukken. Die kosten kunnen forfaitair worden geraamd. Voor de verplaatsingen die je doet met de auto, mag je een bedrag aanrekenen van 0,3412 euro per kilometer (geldig vanaf 1 juli 2015 tot 30 juni 2016).
 • Forfaitaire kostenvergoedingen:
  • Vergoeding voor vrijwilligers: als je voldoet aan de strikte voorwaarden van vrijwilligerswerk hoef je je kosten niet te bewijzen. Je ontvangt maximaal 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro per jaar. De vrijwilligersvergoeding is een all-in kostenvergoeding. Alle kosten zijn in dat bedrag begrepen. Je opdrachtgever mag je wel een verplaatsingsvergoeding geven voor maximaal 2.000 kilometer per jaar en maximaal 682,4 euro per jaar:
   • auto: maximaal 0,3412 euro per kilometer; 
   • fiets: maximaal 0,22 euro per kilometer;
   • openbaar vervoer: prijs van je ticket.
  • Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR): dat is een all-in kostenvergoeding die je niet kunt combineren met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde kilometers):
   • maximaal 123,32 euro per dag per opdrachtgever;
   • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;
   • niet meer dan 30 dagen per jaar;
   • maximaal 2.466,34 euro per jaar.
    In afwachting van de kunstenaarskaart wordt de opdrachtgever aangeraden om de kunstenaar een verklaring op eer te laten ondertekenen waarin de kunstenaar bevestigt nog in aanmerking te komen voor de kleine vergoedingsregeling.
  • Combinatie van beide forfaitaire vergoedingen: je kunt beide vergoedingen niet combineren voor je artistieke prestaties. Eventueel kun je een beroep doen op de kleine vergoedingsregeling voor je artistieke prestaties en op de vrijwilligersvergoeding voor je niet-artistieke prestaties, maar niet op dezelfde dag.

Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen? 

 • Belastingen: je moet geen belastingen betalen. Kostenvergoedingen moeten niet worden ingevuld op de belastingaangifte. Omdat ze belastingvrij zijn, zal je opdrachtgever voor de forfaitaire vrijwilligersvergoeding en de kleine vergoedingsregeling geen fiscale fiche opmaken. Enkel bij de reële kostenvergoeding wordt soms toch een fiscale fiche (een fiscale fiche 281.50, rubriek ‘kosten gedaan voor rekening van de verkrijger’) opgesteld. Die kosten moeten niet worden ingevuld op je belastingaangifte.
 • Sociale bijdragen: je hoeft geen sociale bijdragen te betalen. Dat wil zeggen dat een kostenvergoeding geen recht biedt op werkloosheidsuitkering, pensioen, kinderbijslag enzovoort.