als zelfstandige

Wat moet je doen als je als zelfstandige betaald wordt voor artistieke prestaties in opdracht?

Het kunstenaarsstatuut bepaalt dat je als werknemer wordt beschouwd als je een artistieke prestatie levert in opdracht. Als je dat wilt, kun je wel kiezen voor het zelfstandigenstatuut.

Je kan om deze keuze te bewijzen een zelfstandigheidsverklaring aanvragen bij de Commissie Kunstenaars. Deze Commissie onderzoekt of je in staat bent te fungeren als zelfstandig kunstenaar. Indien het antwoord positief is geeft de commissie een attest af. Dit attest is 2 jaar geldig en geeft je opdrachtgever de zekerheid dat je voor het omschreven werk inderdaad zelfstandige bent. De aanvraag van een zelfstandigheidsverklaring is een optie, geen verplichting. Een aanvraag gebeurd via het inlichtingenformulier.

Wat moet je doen als je je wilt vestigen als zelfstandige?

In principe ben je als kunstenaar zelfstandige in hoofdberoep. In bepaalde gevallen kun je je ook vestigen als zelfstandige in bijberoep. In beide gevallen heb je een aantal verplichtingen:

Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen? 

 • Belastingen: door het kunstenaarsstatuut zijn je inkomsten in principe beroepsinkomsten. Maar omdat de fiscale wetgeving niet gewijzigd is, kun je als kunstenaar nog altijd die inkomsten invullen als diverse inkomsten als het om een occasionele activiteit gaat. Je betaalt dan 33% belastingen, maar kunt geen kostenforfait inbrengen.
  Als je het als beroepsinkomsten aangeeft, betaal je 25 à 50 % belastingen, na aftrek van kosten. Ontdek meer informatie over je belastingaangifte.
 • Sociale bijdragen: als zelfstandige betaal je sociale bijdragen (van 22 % tot 14,16 %) aan een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Daardoor heb je recht op:
  • pensioen;
  • geneeskundige verzorging en uitkering bij ziekte;
  • gezinsbijslagen (o.a. kinderbijslag);
  • tijdelijke inkomensvervangende vergoeding en behoud van rechten bij faillissement (ten hoogste 12 maanden).
 • Btw: als zelfstandige ben je btw-plichtig. Je moet wel niet altijd btw aanrekenen. Ontdek alles over btw.

Verwante informatie: